آیا آیین اهل حق عصاره همه ادیان است؟

  • 1401/09/03 - 10:13
برخی از پیروان فرقه اهل حق بر این باور هستند که آیین آنها از همه ادیان جوهرکشی نموده و عصاره همه ادیان است. این ادعا دست آویزی برای رویگردانی از اوامر و نواهی شریعت آسمانی و ترک آموزه های ادیان الهی از جمله اسلام است .
اهل حق

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب _ برخی از پیروان فرقه اهل حق آیین خود را آیینی مستقل و آموزه های آن را عصاره و جوهره همه ادیان می دانند و بر این باور هستند که پیدایش این فرقه از عالم الست بوده است.(1) بر اساس این باور، خود را بی نیاز از التزام عملی و اعتقاد قلبی به آموزه های سایر ادیان دانسته و آیین خود را برتر از همه ادیان از جمله اسلام می دانند.

این ادعا در کلام نور علی الهی چنین آمده است:«تفاوتی میان ادیان الهی نیست و وقتی کسی اهل حق به معنای واقعی شد، تمام ادیان دنیا را دارد چون که صد آمد نود هم پیش ماست».(2) همچنین می گوید: «مقررات مکتب ما هم عبارت است از جوهرکشی اصول تمام ادیان، اعم از اوامر و نواهی». (3)

بطلان این ادعا واضح است؛ به چند دلیل:

1. اگر آیین اهل حق، جوهره تمام ادیان است و مقررات این مکتب عبارت است از جوهرکشی اصول تمام ادیان، اعم از اوامر و نواهی، پس چرا در آموزه های  این فرقه، به فروع و اصول مشترک ادیان الهی از جمله نبوت و معاد و روزه و نماز توجه چندانی نشده و چه بسا اعتقاد و احکامی مغایر با این آموزه های مشترک، در این فرقه ابداع گردیده است.

از مصادیق این اعتقاد و احکام مغایر و ناسازگار می توان به عقیده «تناسخ» یا «دونادون» که از باور های مهم فرقه اهل حق و در مقابل اصل مشترک معاد طرح شده است اشاره کرد؛ همچنین در بعد فقهی نیز درهمه ادیان الهی به نماز به عنوان یک امر واجب تاکید شده اما فرقه اهل حق، نیاز را جایگزین نماز نموده و هیچ تقیدی به این امر الهی ندارند.(3)

2. از طرفی نیز از آن جا که در هیچ یک از ادیان آسمانی و حتی کتب معتبر تاریخی اشاره ای به این فرقه نشده و بزرگان این ادیان نیز توصیه ای به پذیرش آن ننموده و حتی از این آیین نامی نبرده اند؛ لذا نمی توان ادعای مطرح شده مبنی بر عصاره بودن این فرقه برای همه ادیان را پذیرفت.

3. در هیچ یک از منابع  فرقه اهل حق برای این ادعا دلیلی بیان نشده و صرفاً به صورت ادعایی بی اساس بیان گردیده است که این فقدان استدلال نشان از سست بودن این اظهارات، توسط برخی از بزرگان اهل حق می باشد.

4. اگر ادعای ازلی بودن این آیین و ایجاد آن، قبل از همه ادیان را بپذیریم، پس باید این آیین، با آمدن ادیان بعد از خودش  که کامل تر نسبت به آیین اهل حق هستند منسوخ گردد؛ همان گونه که اسلام نسخ کننده شریعت ادیان قبل از خود و کامل کننده آن ها می باشد.

پی نوشت:

(1). سر سپردگان ، خواجه الدین، سید محمدعلی، تبریز، خورشید، 1349 شمسی، ص1

(2). آثار الحق، ج1، الهی، نورعلی، تهران، جیحون، گفتار 625

(3). همان، ص112

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.