مونتگومری وات: اسکندر، گزینه پیشتازِ ذوالقرنین

  • 1401/04/20 - 18:05
ویلیام مونتگومِری وات (William Montgomery Watt)، اسلام‌شناس مشهور اسکاتلندی: علیرغم اینکه برخی، خیرخواهانه، ذوالقرنین را با کوروش هخامنشی تطبیق می‌دهند، اما اکثر مفسرین و اندیشمندان مدرن، اسکندر مقدونی را ذوالقرنین می‌دانند.
مونتگومری وات

از دید نویسنده‌ این نوشتار، نه کوروش دوم هخامنشی (مشهور به کوروش بزرگ) و نه اسکندر مقدونی (مشهور به اسکندر کبیر) هیچ یک مصداق ذوالقرنین نیستند. بلکه ذوالقرنین، ذوالقرنین است! ذوالقرنین از دید روایات اسلامی، پیش از حضرت موسی (علیه السلام) متولد شد. 

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ویلیام مونتگومِری وات (William Montgomery Watt)، اسلام‌شناس مشهور اسکاتلندی: علیرغم اینکه برخی، خیرخواهانه، ذوالقرنین را با کوروش هخامنشی تطبیق می‌دهند، اما اکثر مفسرین و اندیشمندان مدرن، اسکندر مقدونی را ذوالقرنین می‌دانند.

Although some favor identification of Dhu al-Qarnayn with Cyrus the Great, the majority of modern scholars and commentators still prefer Alexander the Great… It is generally agreed both by Muslim commentators and modéra [sic] occidental scholars that Dhu ’l-Ḳarnayn is to be identified with Alexander the Great.

Watt, W. Montgomery (1960–2007). "al-Iskandar". In Bearman, P.; Bianquis, Th.; Bosworth

ذوالقرنینذوالقرنین

اما از دید اینجانب (نویسنده‌ی این نوشتار)، نه کوروش دوم هخامنشی (مشهور به کوروش بزرگ) و نه اسکندر مقدونی (مشهور به اسکندر کبیر) هیچ یک مصداق ذوالقرنین نیستند. بلکه ذوالقرنین، ذوالقرنین است! ذوالقرنین از دید روایات اسلامی، پیش از حضرت موسی (علیه السلام) متولد شد. در حالی که کوروش بزرگ و اسکندر کبیر، هر یک چند قرن پس از حضرت موسی (علیه السلام) متولد شدند. طبق قرآن و روایات دینی، ذوالقرنین، صاحب غیبتی طولانی بود و اساساً ماجرای اصحاب کهف و ذوالقرنین (که یکی پس از دیگری در قرآن بیان شده) به این خاطر بوده که ذهن مسلمین، آماده‌ی فهم مسئله غیبت ولیّ خداوند شود. حال آنکه نه کوروش و نه اسکندر، هیچ یک از دیده‌ها غایب نشدند. پیشنهاد می‌شود این سه ویدیو (به ویژه ویدیو سوم) با دقت مشاهده شود:

پیرامون ذوالقرنین
پیرامون ذوالقرنین
پیرامون ذوالقرنین

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.