مزدور بهائیت و دعوت به تحریم ایران

  • 1401/02/29 - 10:41
مرتضی اسماعیل پور با چراغ سبز بیت العدل، در حالی از آشوب و براندازی در ایران حمایت کرد که بنابر تأکید متون بهائی، بهائیان حق اعتراض به حاکمین را ندارند. البته وقتی تشکیلات بهائیت رسماً به دنبال پیشبرد گفتمان نفرت و فشار حداکثری در سازمان های بین الملل علیه ایران (به بهانه دفاع از بهائیان) است، دیگر چه جای انتقاد از مزدوران این تشکیلات است؟!
مرتضی اسماعیل پور بهائی, مرکز بهائیت در ایران, بیت العدل اعظم

مزدور رسانه ای بهائیت سیاست فشار حداکثری و تحریم را راهبرد براندازی در ایران دانست!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مرتضی اسماعیل پور مزدور رسانه ای تشکیلات بهائیت، هم زمان با اجرای طرح حذف ارز 4.200 تومانی و اختصاص مستقیم ما به تفاوت آن به مردم، مخاطبانش را به اعتراض و آشوب خیابانی فراخواند.

از نکات قابل تأمل در پیام های اسماعیل پور، انتظار تحریم حداکثری از جانب آمریکا برای حمایت از معترضین ایرانی بوده است؛ چنان که در یکی از پیام های او می خوانیم: «اعتراضات میدانی یکی از مهم ترین مسیرهای رسیدن به رژیم چنج (جدید) است! جای ترامپ خالی است که با تحریم حداکثری، رژیم را در تنگنا قرار دهد تا مردم با قدرت بیشتری در مسیر براندازی حاضر شوند.»[1]

اما در بررسی تلاش عناصر بهائیت برای به آشوب کشیدن نارضایتی مردمی از گرانی ها، ذکر چند نکته ضروریست:

اول: بنابر تأکید متون بهائی، بهائیان نه تنها حق اعتراض به حاکمین را ندارند،[2] بلکه از آزادی خواهی نیز به شدت نهی شده اند؛ تا جایی که پیامبرخوانده بهائی، آزادی خواهی را از شئون حیوانی دانسته است: «انّ الحریة تنتهی عواقبها إلی الفتنة الّتی لاتخمد نارها؛ فاعلموا انّ مطالع الحرّيّة و مظاهرها هی الحيوان... [3]؛ قطعاً عواقب آزادی به فتنه و آشوبی ختم می شود که آتش آن فرو نمی نشیند؛ بدانید که مظاهر آزادی مطالع آزادی و مظاهر آن حیوان است و سزاوار است انسان پیرو سنت هایی باشد که از گمراهی نجاتش دهد و به فریب کاران زیان رساند؛ قطعاً آزادی، انسان را از جایگاه ادب و متانت خارج می کند و او را از فرومایگان قرار می دهد».

دوم: تشکیلات بهائیت برای حفظ ظاهر و آنکه مورد اعتراض منتقدین قرار نگیرد، ترفند مزدورانه ای را در پیش گرفته است. به این صورت که با بکارگیری مبلّغین تشکیلات و مزدوران رسانه ای خود، هم به خیال خامَش تبری به تنه جمهوری اسلامی زده باشد (همان جمهوری اسلامی که پس از پهلوی جلوی چپاولگری اش را گرفت) هم وقتی با اعتراض منتقدین مواجه شد، مدعی عدم ارتباط براندازها با خود شود!

سوم: اگر واقعا اظهار نظر وابستگان بهائیت در فضای مجازی ارتباطی با نهاد رهبری این فرقه ندارد، پس چرا وقتی اسماعیل پور ناخواسته از نقش بهائیان در زمینه سازی اشغالگری صهیونیست ها پرده برداشت، بلافاصله توسط بیت العدل محکوم شد؟![4] یا چرا آنجا که شخصی بهائی انتقادی به سازمان تشکیلاتی بهائیت کند، با تندترین واکنش ها روبه‌رو می شود؟![5] با این حال چگونه سکوت بیت العدل (در حمایتِ عناصر و مزدورانش از جریان براندازی در کشور)، به معنای تأیید آنان نیست؟!

چهارم: نهاد رهبری بهائیت در سال های اخیر نشان داده که در نارضایتی های مردمی ایران، ابتدا توسط اعضای خود، بستر گسترش اعتراض و آشوب را فراهم کند و بعد در صورت گسترش، بر موج اعتراضات سوار می شود. چنان که در آشوب سال های 88، 96 و 98 شاهد آن بوده ایم.[6]

پنجم: مزدور بهائیت چگونه به بهانه دفاع از مردم، از اعمال نشدن تحریم های حداکثری علیه ایران ابراز ناخرسندی می کند در حالی که همین تحریم ها علت بسیاری از مشکلات امروز مردم است؟! اما اینکه چگونه می توان شعار مردم و میهن دوستی سر داد و در عین حال خواستار فشار حداکثری بر مردم ایران شد، از ابتکارات مزدوران خود فروخته تشکیلات بهائیت است! تشکیلاتی که هرچه هم سعی کند نمی تواند کینه خود را از مردم ایران پنهان کند!

ششم: وقتی تشکیلات بهائیت رسماً به دنبال پیشبرد گفتمان نفرت، تحریم و فشار حداکثری در سازمان های بین الملل علیه ایران (به بهانه دفاع از بهائیان) است، دیگر چه جای انتقاد از مزدوران این تشکیلات است؟! تشکیلاتی که به بهانه آزادی مجرمین منتسب به خود، پیوسته در کشورهای غربی، برای کشورمان خط و نشان می کشد و خواستار فشار بیشتر به ایران اسلامی می شود![7]

پی‌نوشت:
[1]. به نقل از حساب های کاربری مرتضی اسماعیل پور مزدور تشکیلات بهائیت.
[2]. ر.ک: حسینعلی نوری، اقدس، نسخه الکترونیکی، بند 95، صص 94-93.
[3]. ر.ک: همان، ص 117-116، بند: 123.
[4]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: دلّالی بهائیان در خرید زمین برای یهودیان!
[5]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: جوابیه بیت العدل به انتقاد برخی بهائیان
[6]. چنان که در آشوب های سال 96 و 98، نهاد رهبری بهائیت به بازنشر پیام اعتراضی و پُرکین خود در سال 88 پرداخت: پیام نهاد رهبری بیت‌العدل به احبای ایران، مورخ: 2 تیر 1388، مطابق: 23 جون 2009.
[7]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: سازمان ملل و تلاش بهائیت برای محکومیت ایران ؛ خط و نشان بهائیت برای ایران ؛ قطعنامه سازمان ملل در دفاع از بهائیان ایران!

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.