جرم زندانیان بهائی در ایران چیست؟!

  • 1398/09/16 - 10:36
یکی از حیطه‌های فعالیت رسانه‌ای تشکیلات بهائیت بکارگیری شگرد مظلوم نمایی و با شیوه‌ی تکرار، برای معرفی اعتقاد به بهائیت، به عنوان جرم زندانیان بهائی در ایران می‌باشد. این در حالیست که بر اساس ادعای تشکیلات بهائیت، جمعیت بهائیان ایران چیزی حدود سیصدهزار نفر برآورد می‌شود که تنها هفتاد نفر از آنان در زندان به سر می‌برند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ قدرت تکرار در مورد شکل‌گیری باورها در ضمیر ناخودآگاه، از تأثیر بی‌نظیری برخوردار است. در روانشناسی ثابت شده که تکرار، باعث ایجاد عادت و پذیرش راحت‌تر و بدون تفکر می‌شود. لذا امروزه شاهد آنیم که تشکیلات بهائیت، در بکارگیری سیاست مظلوم‌نمایی و القای دروغ‌های خود، به این شیوه متوسل می‌شود.
از این‌رو تشکیلات بهائی در راستای خدمت به دشمنان ایران و طرح خود در مجامع بین المللی، با بکارگیری شیوه‌ی تکرار، به دنبال اثبات مظلومیت دروغین خود و بهره‌مندی حداکثری از این استراتژی می‌باشد. همچنان که یکی از حیطه‌های فعالیت رسانه‌ای بهائیت در این خصوص، معرفی اعتقاد و باور به بهائیت، به عنوان جرم زندانیان بهائی در ایران می‌باشد. دروغی که تشکیلات بهائیت با تکرار، تلاش دارد آن را به عنوان واقعیتی تلخ جلوه دهد؛ تا از این طریق ضمن طرح نام خود و امتیازگیری در مجامع بین المللی، حکومت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان دشمن شماره یک و مشترک خود با جهان سلطه، مورد هجمه و تحت فشار قرار دهد. اما به راستی، آیا جرم زندانیان بهائی در ایران، باور به بهائیت است؟!
بر اساس ادعای تشکیلات بهائیت، جمعیت بهائیان ایران چیزی حدود سیصدهزار نفر برآورد می‌شود. اما در کمال بی‌شرمی می‌بینیم که تعداد بهائیان زندانی در ایران را تنها هفتاد نفر اعلام و جرم آن‌ها باور به فرقه‌ی بهائی عنوان می‌شود! حال به راستی اگر باور به فرقه‌ی بهائیت عامل بازداشت و زندانی شدن شخصی در ایران می‌شد که این آمار به اعتراف بهائیت، نه هفتاد، بلکه می‌بایست به ادعای بهائیت به سیصدهزار نفر می‌رسید! اما آیا زمان آن فرا نرسیده که بهائیت دست از احمق فرض کردن مخاطبینش بردارد و به جای سوءاستفاده از مجرمین خود، اندکی صداقت به خرج دهد؟!

در هر صورت، ما نیز قبول داریم که تعدادی از باورمندان به فرقه‌ی بهائیت، همچون پیروان سایر عقاید رسمی و غیررسمی دیگر در زندان به سر می‌برند. با این تفاوت که یا مثل سایر شهروندان به جرایم معمول دوره‌ی ندامت خود را سپری می‌کنند و یا به سبب علل خاصی که تشکیلات بهائیت به دنبال آن است، نظیر: جاسوسی [1]، تبلیغ [2]، اقدام برای آشوب و براندازی [3] مورد پیگرد قرار دارند.
آری؛ شکست مفتضحانه‌ی فرقه‌ی بهائیت با پیروزى انقلاب اسلامى و از دست رفتن اهداف و جایگاهى که بواسطه نفوذ در دولت پهلوی پیدا کرده بود، موجب گردید تا بهائیت در مقابل جمهورى اسلامى از موضع مظلوم‌نمایى وارد شود. این ترفند هم یکى از اهرم‌هاى تشکیلات بهائیت براى حفظ و صیانت از خود و همچنین جلب ترحم و کسب حمایت عمومى است. لذا در موارد بسیارى با دروغ پردازى، انکار حقایق و واقعیات، عقل و شعور مخاطباینش را مورد توهین قرار می‌دهد!

پی‌نوشت:
[1]. جاسوسی توسط عناصر تشکیلات بهائیت، سابقه‌ای به طول تاریخ این فرقه‌ی جعلی دارد، به عنوان نمونه، بنگرید به مقاله‌ی: جاسوسی بهائیان برای لندن و واشینگتن
[2]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: آیا تبلیغ بهائیت بر قوانین حکومتی اولویت دارد؟!
[3]. از ابتدای انقلاب اسلامی، تشکیلات بهائیت در تمامی حوادث در راستای براندازی نظام منتخب ایران نقش ایفا نموده است؛ به عنوان نمونه، بنگرید به مقاله‌ی: عناصر بهائی لیدرهای اغتشاشات، در برخی مناطق کشور

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.