اتباع احمد بصری جواب دهند!

  • 1396/07/24 - 16:04
اتباع احمد بصری اگر انصاف دارند بگویند، که با وجود این‌همه انتساب مقام برای احمد بصری چه مقامی برای امام مهدی(عج) باقی گذاشته‌اند؟ واقعا شما چه نیازی به امام «م ح م د ابن الحسن عسکری(علیه‌السلام)» دارند؟ امیدواریم آن‌ها که خود را انصار امام مهدی (عج) ناميده‌اند جواب بدهند.

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وقتی با اتباع احمد بصری صحبت می‌کنیم، می‌بینیم مقام‌ها و جایگاه‌هایی برای وی قائل هستند که درست همان مقام‌های حجت بن العسکری است! سوال  از طرفداران احمد الحسن این است‌که؛ به ما بگوئید که احمد الحسن چه مقام و جایگاهی را برای امام مهدی (عج) باقی گذاشته است؟

به برخی از ادعاهای احمد الحسن توجه فرمایید:
1. احمد الحسن قائم آل محمد است![1]
2. احمد الحسن مهدی آخرالزمان است![2]
3. احمد الحسن صاحب الزمان است![3]
4. احمد الحسن القائم المؤمل المنتظر است.[4]
5. احمد الحسن همان مهدی است که اهل سنت به آن اعتقاد دارند که در آخر الزمان متولد می‌شود![5]
6. احمد الحسن معزی برای پیامبران خدا و فرستادگانش که حضرت عیسی (علیه‌السلام) وعده ایشان را در انجیل داده بود.[6]
7. احمد الحسن نجات دهنده‌ای که پیامبر خدا ایلیا وعده ظهورشان را به یهودیان داده بود.[7]
8. با احمد الحسن بین رکن و مقام بیعت می‌شود![8]
9. احمد الحسن زمین را پر از عدل و داد می‌کند![9]
10. حضرت عیسی (علیه‌السلام) پشت احمد الحسن نماز می‌خواند![10]
11. ندای آسمانی با نام احمد الحسن است![11]
12. صاحب امر همان احمد الحسن است.[12]
13. صاحب تأویل و رسول تأویل احمد الحسن است![13]
14. بيان بيست و پنج حرف از علم به ضميمه ی آن دو حرف ديگر که بيست و هفت حرف می‌شود مربوط به احمد الحسن است![14]
15. امام مهدی (عج) هیچ قطره خونی را نمی‌ریزد و خلافت به امام می‌رسد در صورتی که در خانه نشسته است! و آن کسی که می‌جنگد و لشکر را همراهی می‌کند احمد الحسن است !(به دستور امام)[15]
16. احمد ، منجی جهانی که همه‌ی ادیان در انتظار او هستند![16]

اتباع احمد بصری اگر انصاف دارند بگویند، که چه مقامی برای امام مهدی(عج) باقی گذاشته اند؟ واقعا شما چه نیازی به امام «م ح م د ابن الحسن عسکری(علیه‌السلام)» دارند؟ امیدواریم  آن‌ها که خود را انصار امام مهدی (عج) ناميده‌اند جواب بدهند. قضاوت با کسانی که امام مهدی (عج) را دوست دارند.

پی‌نوشت:

[1]. وحدة شخصیة المهدی الأول و القائم و الیمانی، علاء سالم، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص 27.
[2]. جامع الأدله، ابو محمد انصاری، الطبعة الثانیة، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص121.
[3]. الطریق الی الدعوة الیمانیة، علی ابو رغیف، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص30.
[4]. جامع الأدلة، ابو محمد الانصاری ، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص191.
[5]. بشارتی، احمدالحسن، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص20.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]. الطریق الی الدعوة الیمانیة،علی ابو رغیف، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص26.
[9]. قانون معرفة الحجة، احمدالحسن، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص 46 .
[10]. جامع الأدله، أبو محمد النصاری، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص 191.
[11]. قانون معرفة الحجة، احمدالحسن، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص 53.
[12]. گفتگوی داستانی درباره  دعوت مبارک یمانی. اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، قسمت اول ، ص101 .
[13]. به راستی که تأویلش فرا رسید ، زکی انصاری ، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص15.
[14]. همان، ص117.
[15]. دلیل الأدله ،اتباع احمدالحسن، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص 21.
[16]. احمد موعود ، اتباع احمدالحسن، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا، ص5.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.