انتخاب لغت و خط واحد

  • 1392/04/03 - 19:38
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیغمبر قرن نوزدهم برای اتحاد جهانیان حکم کرده همه زبان انگلیسی را یاد بگیرند و پس از آن زبان آلمانی را فرا خوانند. اما پیامبر بهائیان خود فارسی زبان بود و کتاب به اصطلاح آسمانیش هم به زبان عربی با غلط های فراوان نازل شده بود. لذا بهتر بود یا مردم را تشویق می کرد زبان عربی را فرا بگیرند تا بین پیروان و کتاب نازل شده فاصله نیوفتد، یا اینکه کتاب را به انگلیسی نازل می کرد بعد حکم به یاد گرفتن زبان غربی می کرد.
baha

یکی از خواب های بسیار شیرین جناب میرزا حکم انتخاب و اختیار کردن لغت واحد و خط واحد است.
در اقدس گوید: یا اهل المجالس فی البلاد اختاروا لغة من اللغات یتکلم بها من علی الارض و کذلک من الخطوط هذا سبب الاتحاد لو انتم تعلمون- ای اهل مجالس در شهرها یکی از لغات موجوده را انتخاب کنید تا همه ی مردم روی زمین به آن لغت تکلم کنند و همچنین یکی از خطوط را نیز برای نوشتن معین نمائید و این معنی سبب اتحاد امم است. [1]
یک قرن بیشتر است که برخی از متفکرین در این راه قدم برداشته و برای تحصیل این مرام زحمات زیادی کشیده  و در اطراف جهان برای خود طرفدارانی پیدا نموده اند.
ولی تحقق این معنی از جمله ممتنعات به شمار می رود، زیرا خط و زبان وابستگی به ملیت و قومیت داشته و تا آن روزی که حکومت های متعدد و ملل مختلف و جمعیت های متشتت، افراد انسان را تشکیل می دهد، اختلاف خط و زبان نیز بر جای خود برقرار و ثابت خواهد بود.
آری مردم جهان به اختلاف فطرت و طبیعت ( از لحاظ خلقت اخلاق، عادت، عقائد، آب و هوا، موقعیت جغرافیائی) پیوسته تشکیلات و حکومت ها و ملیت های مختلفی را به روی کار آورده و هر ملتی برای تحکیم حکومت و استوار ساختن پایه های ملی خود از خط و زبان مخصوص طرفداری می نماید.
اینست که می گوئیم: اختلاف زبان و خط از آغاز جهان همیشه بوده است، و تا پایان جهان نیز پایدار خواهد بود.
و چون جناب میرزا بهاء در مقام حرف و نقشه کشی مقید به اجراء و عمل نیست، در این مورد نیز تحت تاثیر افکار برخی از متفکرین نامبرده قرار گرفته و حکم وحدت زبان و خط را از آسمان تشخیص خود نازل نموده است.
و ممکن است این دستور مقدمه بر ترویج زبان انگلیسی (زبان دوستان خود) مقدم می شمارند، چنان که در متحد المال محفل روحانی ایران می گوید: از دیر زمانی اراده ی متعالیه مولای عزیز بر این تعلق گرفته که جوانان بهائی در فرا گرفتن لغت انگلیزی (انگلیسی) در رتبه ی اولی و تحصیل لغت آلمانی در رتبه اخری سعی و جدیت تامه مبذول دارند. [2]
و تعجب در اینجا است که : این پیغمبر قرن نوزدهم زبان مادری و اصلی او فارسی است، و چون آیه و لوح نازل می کند به زبان عربی نازل می کند و کتاب آسمانی او نیز که در درجه اول برای فارسی زبان ها نازل شده است، عربی است، و در کتاب عربی آسمانی خود نیز از روش و سبک قرآن مجید (قرآنی که آورنده اش عرب و متوجه به عربی زبان ها بوده است در درجه اول) می خواهد تقلید کند، و سپس که می خواهد برای پیروان خود زبان مشترک بین المللی تعیین کند، لسان انگلیزی را انتخاب می کند در اینجا هم ملیت و وعده های خود را (راجع به عمومیت و احاطه مسلک خود) فراموش کرده بود، و متاسفانه در مقام عمل این حکم نیز مانند احکام دیگر آنها تا به امروز به مرحله ی اجراء گذاشته نشده و بطور مسلم تا روز قیامت نیز عملی نخواهد شد.

 

پی نوشت:

1- صفحه 49 سطر 17

2- گنجینه احکام صفحه 164
 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.