سفر برای زیات قبر

  • 1392/04/02 - 18:21
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بهائیت زیارت قبور ائمه ی معصومین و هر کدام از پیامبران الهی حرام است، اما زیارت قبور رهبران بهائی و احباء بسیار مورد مدح عبدالبهاء قرار گرفته است. که از این حکم او معلوم می شود که بهائیان وقتی بر سر قبر حسینعلی نوری می روند در واقع بر سر قبر خدای خود می روند، زیرا اگر حسینعلی نوری بر فرض آنان از اولیای خدا باشد ائمه معصومین هم اولیاء الله هستند و نباید زیارت قبر آنان حرام باشد.
baha

بدن انسان چون در محل معینی به خاک سپرده شد محل مزبور از جهات چندی مورد علاقه و توجه باقی ماندگان او و اشخاص دیگر قرار می گیرد و روی همین نظر مردم فهمیده و افراد دانشمند ملل جهان از مرقد (محل دفن) کسی که مورد احترام و تجلیل آنها بود پیوسته تعظیم و تجلیل نموده و به یاد همان شخص و به احترام او در مرقد او حاضر شده و تشریفاتی را که معمول به است انجام می دهند.
آری مرقد یک شخص برجسته و روحانی دارای امتیازاتی است:
1- بدن شخص بزرگ در اثر عظمت و روحانیت و قوت روح او قهرا شریف و مورد احترام خواهد بود.
2- بدن شخص روحانی پیوسته مورد توجه و علاقه ی روح او می باشد زیرا که به وسیله آن وظائف خود را انجام داده و منازل مطلوب و مراحل مقصود را به پایان رسانیده است.
3- مرقد شخص روحانی مورد احترام روحانیین و محل توجه ارواح و علویین است، و از این لحاظ روحانیت مخصوص و روحانیت معنوی پیدا خواهد کرد.
4- توجه شخص زایر و سیر و حرکت او به سوی مرقد شخص بزرگی قهرا توجه او را جلب کرده و این مقدمه و وسیله ی تلاقی دو روح و سبب انس روحانی و الفت خواهد شد.
5- حرکت به سوی مرقد شخص بزرگی، موجب تشریف و احترام او بوده و یگانه وسیله تجلیل و تعظیم از مقام روحانی و شریف آن شخص خواهد بود.
6- تجلیل کردن از مرقد  شخص بزرگ، در حقیقت تجلیل و تعظیم مقام علم و تقوی و روحانیت بوده و بهترین وسیله ی تشویق از اشخاص دانشمند و پرهیزکار و روحانی است.
7- سیر کردن به سوی مرقد کنونی یگانه وسیله ی تحصیل فوز و قرب و سعادت بوده و بهترین قدمیست برای بذل توجهات غیبی و شمول الطاف و عنایات رحمانی و توجه فیوضات ربانی.
اینها مطالبی است که در علم الروح و علم الاجتماع روشن و مبرهن شده و هیچ گونه جای تردید نیست.
و خود باب و بهاء و عبدالبهاء نیز به این مطالب معترف بوده و در مقام توصیف مراقد مخصوص خودشان می گویند: مطاف ملأ اعلی، روضه ی مبارکه، مقام مقدس، شطر اقدس، مقبل اهل مدائن بقاء، مضجح مقدس، محل توجه اهل بهاء، و غیر اینها.
ولی برای اینکه عناد و عداوت خودشان را نسبت به پیشوایان اسلامی اظهار داشته و ارتباط و علاقه ی مردم را از آن حضرات قطع کرده و مقام و منزلت آنان را کوچک و پست کنند، تشرف به زیارت ایشان را تحریم و منع می نمایند.
در گنجینه احکام از قول بهاء می نویسد: در بشارات نازل که شدّ رحال برای زیارت قبور جایز نه. [1]
و معلوم است که این عدم جواز نسبت به دیگران است که از زیارت قبور حضرات ائمه جلوگیری شود و اگر نه، شدّ رحال برای مراقد باب و بهاء در عکا از مهمترین اعمال و از بالاترین عبادات اهل بهاء محسوب می شود و به همین جهت در پشت سر جمله ی گذشته از قول عبدالبهاء نقل می کند که این حکم عمومی است  مگر مواقع منصوصه ولکن هر مرقد منوری از شهداء و غیر شهداء از احباء در هر مملکتی هست باید نهایت احترام را مجری داشته و زیارتش سبب روحانیت و نورانیت قلوب می گردد.
و در همان گنجینه ی احکام از قول عبدالبهاء نقل می کند: اما بقاع مقدسه مستحق تعظیم و تکریم است زیرا منسوب به شخص جلیل این تعظیم و تکریم راجع بر روح پاکست نه جسم خاک این محل وقتی کوی جانان بود و آن پاک در آن مأوی داشت لهذا عاشقان خاک آن کوی را کحل بینش نمایند ولی تعلق به تراب ندارد بلکه به فیض آفتاب نگرند اما طلب عون و حمایت و حفظ و صیانت جز به جمال مبارک جائز نه و اگر دون آن باشد منتهی به پرستش خاک گردد. [2]
 و از این عبارات استفاده می شود که خدای بهائیان همان میرزا بهاء است که در زیر خاک عکا پنهان شده است زیرا طلب حفظ و حمایت از غیر خدا جایز نیست.

 

پی نوشت:

1- صفحه 272

2- صفحه ی 197

 

دیدگاه‌ها

اینجوری که نوشته شده مگه برای ما مسلمانان هم اینگونه بیان نشده؟راستش کمی سردرگمی ست ..البته تفوت فقط در نسب است و علت/ این فرزندان مستر همفر خیل یاز موضوعاتشان را از دین ما سنتهای عرب برداشته اند..خوب بد در هر مذهبی بد و جهل همیشه جهل است..پرستش و کرنش بر قبور یعنی کرنش بر غیر خدا ایا غلط نیست/....؟

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.