نظر وهابیت پیرامون تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه چیست؟

  • 1391/10/04 - 22:44
وهابیون با تعابیر تندی به تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه اعتراض کرده اند و آن را از مصادیق تقلید کورکورانه دانسته اند. ابن تیمیه مذهب سلف را غیر از اقوال اشعری و ماتریدی (که از مذاهب کلامی اهل سنت است) در فهم عقاید می داند
mazaheb e arbaeh

وهابیون با تعابیر تندی به تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه اعتراض کرده اند و ان را از مصادیق تقلید کورکورانه دانسته اند .
ابن تیمیه مذهب سلف را غیر از اقوال اشعری و ماتریدی ( که از مذاهب کلامی اهل سنت است ) در فهم عقاید می داند . (1)
این اعتراض به قدری شدید است که محمد بن عبد الوهاب ، موسس سلفی معاصر و احیاگر سلفی گری در دوران معاصر ، فتوا به جواز قتل هر کسی می دهد که عقیده اهل سنت و جماعت را دارد . و این امری است که وهابیون امروز بنا به مصالحی آن را ابراز و اعلان نمی کنند ...
او در نامه خود به ابن عیسی که بر او احتجاج کرده بود که فقها به چیزی بر خلاف فهم او معتقدند ، فقه مصطلح را که تمام مذاهب اسلامی بدان معتقدند ، شرک دانسته و می نویسد :
... همین فقه است که خداوند متعال در قرآن نیز ان را شرک نامیده و دنبال کردن آن را ( ارباب غیر از خدا ) معرفی کرده است ... (2)
همچنین او در گفتاری ، پیروی از فتاوای علمای مذاهب مختلف را پیروی از آرا و اهوای متفرق و مختلفی می داند که شیطان آن را وضع کرده است .(3)
وی همچنین از نسبت دادن کفر به علمای سایر مذاهب و حتی علمای حنبلی ابایی ندارد .
نمونه های فراوانی از این موضوع در کتاب الدرر السنیه  ج10 موجود است که می توانید به آن رجوع نمایید

شوکانی در رساله ( القول المفید فی ادلة الاجتهاد و التقلید ) درباره تقلید از ائمه اربعه فقه اهل سنت چنین می گوید :
... دین مطلق و دائمی نیست و تنها تا قبل از پدید آمدن این چهار مذهب اعتبار دارد و بعد از آن نه کتاب و نه سنتی در کار است و نه... (4)

البانی یکی دیگر از محققین و مبلغین وهابیت در دوره معاصر ، در تعلیق خود بر حدیثی در کتاب حافظ منذری ( مختصر صحیح مسلم ) فقه سایر مذاهب خصوصا مذهب حنفی را در کنار کتاب تحریف شده انجیل قرار می دهد و می گوید :
عیسی ع  به شرع ما و بر اساس کتاب و سنت حکم می کند و نه به غیر آن مثل انجیل و فقه حنفی و ...
او همچنین مقلدین مذاهب دیگر را از جمله دشمنان سنت می داند .
وی شیوه مقلدین مذاهب را نیز شیوه مقلدین جامدی می داند که اولا هرگز توجهی به گفتار خدا و پیامبر او ندارند و ثانیا به فتوای ائمه فقهی دیگر توجهی ندارد و انان را کسانی می داند که کورکورانه تقلید می کنند . وی اسلام برگزیده را اسلام سلفی ها می داند .(5)
محمد بن اسماعیل صنعانی ، معاصر ابن عبد الوهاب نیز در کتاب تطهیر الاعتقاد ص 510 می نویسد :
فقهای مذاهب اربعه ، اجتهاد بر خلاف آن مذاهب را جایز نمی شمرند ، ولی این سخن نادرستی است که جز شخص جاهل لب به ان نمی گشاید .(6)

در مقابل این اقوال ، علمای بزرگ اهل سنت نیز اجتهاد و علم بزرگان وهابیت را قبول ندارند حال ایا با همه این تفاصیل ، دشمنی وهابیت با اهل سنت و مذاهب فقهی و کلامی آنها امری بدیهی نیست؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع :
1-السلفیه بین اهل السنه و الامامیه /67
2- سلفی گری/316
3- الدرر السنیه 1/174
4- القول المفید فی ادله الاجتهاد /64
5-السلفیه الوهابیه /74 و المنهج السلفی عند الشیخ ناصر الدین الالبانی /250
6- چالشهای فکری و سیاسی وهابیت /31

دیدگاه‌ها

خوب نبود تمام آنچه گفته اشتباه است.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.