شيخ احمد احسائي بنیانگذار شیخیه

  • 1391/09/12 - 02:37
شيخ احمد بن زين الدين الاحسائي در روستاي مطَيرفي واقع در استان الاحساء ديده به جهان گشود. الاحساء در ساحل غربي خليج فارس از قديم الايام يکي از کانون‌هاي تشيع بوده است که اکنون نيز اکثريت شيعيان عربستان در اين استان سکونت دارند.
شيخ احمد احسائي

شيخ احمد بن زين الدين الاحسائي در روستاي مطَيرفي واقع در استان الاحساء ديده به جهان گشود. الاحساء در ساحل غربي خليج فارس از قديم الايام يکي از کانون‌هاي تشيع بوده است که اکنون نيز اکثريت شيعيان عربستان در اين استان سکونت دارند.

اجداد شيخ احمد بر طريقه اهل سنت و جماعت بودند و در محل ديگري سكونت داشتند تا آنكه يکي از آنها بنام شيخ داغر به دليل اختلاف با پدرش ترك وطن نمود، و در «مطيرفي» كه يكي از قراء «احساء» است، اقامت گزيد.وي در اين منطقه از مذهب اجدادي خود دل بريد، و به مذهب شيعه اثني عشري دل سپرد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت:

1. محمد باقر نجفي ـ بهائيان ـ نشر مشعر ـ 1380 ص17

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.