افزودن نظر جدید

اینکه ایران یه زمانی امپراطوری داشته و بر حدود نصف جهان حکومت داشته برای بعضی ها قابل تحمل نیست درهمه ادیان و باورها برتری پسران وجود داره وقتی در ایران زن ها شاهنشاهی داشتن یعنی اینکه در ایرا تبیعض کمتربوده با کوبیدن هیچ چیزدرست نمیشه وقتی عربها و ترکها مغولها وارد الیران شدند و هویت ایرانی اصیل رو بر باد دادند حالا که حقیقت داره خودش و نشون میده بعضیا دست بکارتوهین و یه سری مطالب هستند که چیارکنند مثلا هرجا ایرانی اصیل هست مطمءن باشین اصالتش و حفظ کرده وقوم به قوم نسل به نسل می چرخه و حفظ میشه درسته تعداد کمه ولی آنچه مهم هست نگه داشتن اصالت و فرهنگ بسیار عالی است که به نسلهای بعد خودش یادمیده با این حرفا نمی تونین ایران باستان رو ضعیف نشون بدید تاریخ خود گویای همه چیز هست اگه معنی دقیق پندار نیک ومی دونستید بخودتون اجازه چنین جسارتی رو نمی دادین یا اینکه میدونین خودتون و به نفهمی زدین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.