افزودن نظر جدید

اهــورامــزدا دخـتــران و زنـــان را از نـــژاد یــک دیــو اهریـــمنـــی آفـریــد. (؟؟؟؟) عـــجـــب عــقـــیــده ایــــ !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.