افزودن نظر جدید

بستگی به حکومت و دوران دارد. در برخی دوران‌ها مثل عصر هخامنشی، خیر (یا به ندرت) اما در عصر اشکانی شاید بیشتر.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.