افزودن نظر جدید

رسول الله و مولا علی وصي رسول الله و اهل بيت رسول الله و ائمه اطهار و ما شیعیانشان1400سال هست در نهایت مظلومیت بودند و هستند و هستیم تا فرج مولایمان. اوج مظلومیت این است که امروز در ایران عزیز که یک حکومت مقتدر شیعی با 90%مذهب تشیع مظلومیت رسول الله و اهل بیت ش چنان هست که در مملکت امام زمان مشتی ناصبی که زنا زاده و یا حیض زاده هستند طبق فرمایش رسول الله،به راحتی به نسب 9امام معصوم در نهایت بی شرمی عدم وجود نسب صحیح را نسبت دادند.ببینید چه دروغ های به شیعیان نسبت میدهند..گرگیج ناصبی و عده ای بی همه چیز دیگر به سیره و سنت خلفایشان و خالد این ولید و معاویه رفتار میکنند.لبته تعجب آور نیست چون اقتدا به خلفایشان میکنند در رفتار و اخلاق و ما شیعیان هم پیرو اینه معصوم هستیم و شیعیان هرگز ناجوانمردی را تعلیم نمیبینیم و تعلیم نمیددهیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.