افزودن نظر جدید

به گمانم فراماسون خواندن کرتیر اشتباه است زیرا این تشکیلات و نماد ها در زمان های ۱۳۰۰ میلادی با شراکت شوالیه های معبدگرایان و یهودیان کابالا شکل رسمی پیدا کرده ... مفهوم فراماسونری با زمان کرتیر همخوان نیست ... اما شاید این تعالیم برگرفته از مصر باشد ... همچنان که تعالیم کابالایی و تلمودی از همین موارد سرچشمه دارد ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.