افزودن نظر جدید

در برخی روایاتی که شما کور دلان نمیبینید طنبور به ندا الحق تشبیه شده اطلاعات خودتون رو کامل کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.