افزودن نظر جدید

میشه فکر آخرت خودتون باشید و هی این و اون را با عقل ناقص انسان قضاوت نکنید... این که دراویش درست میگن یا غلط را خداوند می‌دونه نه انسان جایز الخطا... پس به فکر آخرت خودت باش ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.