افزودن نظر جدید

ببینید دوستان تایید بخشی از تفسیر شخص نشانه تایید صاحب اون تفسیر و مسلک او نیست لزوما. چرا که علماء تفسیر در تفسیر یک آیه گاهی از فخر رازی یا سیوطی و دیگران تمجید میکنن و این تمجید به معنای تایید عقاید آنها نیست. صوفیان هم گاهی در تفسیر بعضی از آیات خوب عمل کرده اند اما این به معنای تایید افکار و مسلک آنها نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.