افزودن نظر جدید

سلام بله از دیگاه ظاهر این سخنان کفر امیز و مستوجب عذابه که اکثرا مردم و زاهدان هم همین دیدگاه رو دارن ولی این سخنان باید تفسیر بشه. نباید به ظاهر سخن حکم کرد باید دید این عارف از چه منظری به قظیه نگاه کرده. و روش نگاه اون رو توضیح و تفسیر کرد که خود کاری بسیار دشوار است ونیاز تعمل وتفکر بسیار و حتی عرفان عملی می باشد .شما نمیاید معنای حرف یک عارف را بفهمید و حکم به ظاهر حرف میکنید که از شما هم همین انتظار میرود چون از دین همین ظاهر را دیدید مثل داعش هر چیزی که ظاهرش مخالف باشد سریع حکم گردن زدن میدین بدون اینکه ذرهای در اون موضع تفکر وتعمق کنید یعنی حکم به ظاهر جملات خوب من ی سوال دارم این ایا با جان خود دین موافقه به نظر من نه اگر این طور بود که دین یعنی ظاهر همه چیز ایا ما از ظاهر همه امور به دین میرسیم یعنی ما از ظاهر دنیا که گذران به خدا میرسیم معلومه نه پس امر قدسی در معنای این عالمه نه در ظاهر امور خوب شما هم که دارین حکم به ظاهر امور میکنید هر چیزی که ظاهرش نخوره پس کافره این حتی مخالف معنی دین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.