افزودن نظر جدید

در قرآن نامی از مسیحیت نیامده و مسیحیان نصارا خطاب شدند.درباره یهودی ها هم اینها در جامعه به کلیمی مشهور هستند. اما همه میدانیم نصارا همان مسیحیان و کلیمی ها همان یهودی هستند.زرتشتی ها خود را زرتشتی خطاب نمیکردند و به خود بهدین می گفتند.مجوس واژه و عبارتی است که در ان زمان در میان عرب ها رایج بود و به همین دلیل در قرآن به بهدینان یا زرتشتیان مجوس می کفتند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تایید فقها و مراجع رسیده است زرتشتیان همان مجوس بوده که اهل کتاب هستند. دست از ایران ستیزی بردارید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.