افزودن نظر جدید

این سایت فقط به پان ترک ها و پان عربیست ها میدان میدهد. قنات سازه ای برای انتقال آب در سرزمین های خشک و کم آب مانند بخش هایی از خراسان و سمنان و یزد و... آذربایجان سرزمینی پر آب و پر بارش است و قنات در آن پدیده جدیدی نسبت به استان های دیگر ایران است.در ضمن اورارتو ها ترک نبودند و ترک از دوره سلجوقی و بویژه از دوره مغول وارد آذربایجان شدند.واژه آذربایجان هم فارسی است و آذربایجان زادگاه زرشت است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.