افزودن نظر جدید

کدام حقیقت؟اینکه ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی و خوارزمی و.... ایرانی هستند؟یا اینکه عرب ها در حال حاضر بدترین توهین ها را به ایرانی ها میکنند؟من سرسپرده ایرانم و برای من بیگانه و بدتر از آن بیگانه پرستان دشمن هستند.ایران چه پیش و چه پس از اسلام برای من عزیز است و عرب و ترک و مغول و تاتار و یونانی و اسراییل و آمریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه و چین و کوفت و زهرمار بیگانه هستند.مرگ بر بیگانه و بیگانه پرست.نه با اسلام دشمنم و نه با ایران دشمن.بلکه به نظر من اسلام هم میتواند به ایران خدمت کند به شرط اینکه دست آویز عرب زده نشود و ایرانی میتواند به اسلام خدمت کند به شرط اینکه دست آویز ناسیونالیست های ضد دین نشود. اگر ایرانی ها نبودند اسلام در میان عرب ها می ماند و همان چیزی میشد که الان به آن میگویند وهابیت.زنده باد ایران و ایرانی مرگ بر عرب پرست و غرب پرست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.