افزودن نظر جدید

نظر شما درباره حیره درست نیست. این دریای عربی اشاره به استقرار بحرین هم دارد . در زمینه حیره اگر مایل به گفتگو هستید لطفا سند ارائه کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.