افزودن نظر جدید

در متن لینک که شما گذاشتید در توضیح متن به حیرت اشاره دارد که از جنوب غرب بصره امروزی آغاز و تا دریای سرخ یا دریای عرب امتداد دارد و ارتباطی به خلج فارس ندارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.