افزودن نظر جدید

این زبان عربی که از آن دم میزنید را ایرانی های فارسی زبان و فرزندان دبیران و دهقانان زرتشتی ساسانی تدوین کردند و کلمات فارسی را در عربی معادل سازی نمودند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.