افزودن نظر جدید

شما مگه نمیگید دارویش گمراهند وبدهستندوغیره من نمیدونم شما چکار دارید کی قطب بوده کی نبوده خب اگه مشکل دارند که دیگه نباید دنبال جزئیاتشون برید که پس ولشون کن تو گمراهیشون بمونند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.