افزودن نظر جدید

زاهد ظاهر پرست از حال ما اگاه نیست .در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست.شما برو خود را باش
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.