افزودن نظر جدید

خاک بر سرت الهام!!! همن کورش پرستها و زرتشتی زده ها همین قدر احمق و بی سواد هستن !!! لا اقل اول نوشته رو میخوندی بعد یه چیزی میگفتی!!!!! آخه نادون! کجای نوشته اومده نماز اسلام از زرتشت کپی شده !؟؟!!؟! این رو حدا قلش بخون : خلاصه مطلب اینکه نماز در آیین زرتشت ریشه ای مشخص و معین ندارد و حتی اوقات انجام نماز در فصل تابستان و زمستان کم و زیاد می شود و در زمستان ۴ وعده نماز در روز باید خوانده شود و در فصل تابستان تعداد افزایش یافته و ۵ وعده نماز در روز باید خوانده شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.