افزودن نظر جدید

شما شده تا حالا در مورد زندگی عمر اونم از همون منابعی که امام علی رو معرفی کرده بخونی؟!رو حرف دیگران فقط قضاوت می کنی؟ نه تو رو بخدادتا حالا تحقیق کردی اصلا حال دارشتی و داری بخونی،بخدا اگر بخونی اونم بدون تعصب نظرت عوض میشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.