افزودن نظر جدید

هرکسی از ظن خود شد یار من....... از درون من نجست اسرارمن........
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.