افزودن نظر جدید

علم داشتن به یک مساله ،باعث نمی شود شخص مجبور باشد آن عمل را انجام دهد. خدا مولوی و عمر و ابن ملجم و طرفدارانشون رو لعنت کنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.