افزودن نظر جدید

همه می دانیم رافضی معادل مرتد است ودر مذهب مولوی حکم آن قتل است. شعر مولوی : گر رافضی باشداز داد علی برگو ور زانکه بود سنی ازعدل عمربرگو
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.