افزودن نظر جدید

خدا را شکر که مردم ایران خودشان نماینده و وزیر و وکیل انتخاب میکنند. بعد به خاطر رایی خودشان دادند به دیگران نق میزنند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.