افزودن نظر جدید

ایشون از فامیل های ما بودن و بهایی هم نبودن.. کل فامیل مسلمان بودند..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.