افزودن نظر جدید

ترقه بازی مربوط به فرهنگ چین است و ارتباطی به فرهنگ ایران ندارد.شما که ناراحت هستید درخواست بدید که جلوی واردات و قاچاق ترقه گرفته شود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.