افزودن نظر جدید

حالا اگر من با یک نفری عهد ببندم بعد بگم چون ظالمه عهدشکنی کنم عیبی نداره ؟ اگه اینطوریها باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه هرکی میتونه به بقیه تهمت ظلم بزنه و بعد هم پیمان شکنی بکنه و بعد هم به کشورش حمله کنه و مردم رو بکشه و ناموسشون رو بدزده . آقا کار زرتشت درست نبود نباید عهدشکنی می کرد. اصل تقصیر هم به گردن زرتشت بود نه ارجاسب
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.