افزودن نظر جدید

وقتی شما بحث را به مسائل اسلامی می کشانید یعنی دیگر توان دفاع از باورهای زرتشتی را ندارید . همین ما را به هدف خود رسانده است. دفاع از اسلام بر عهده ی صاحب دین است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.