افزودن نظر جدید

اقای سامان اگر ممکن شما که مطالعات بیشتری داشتید و منطقی تر هستید پاسخ گوی این مقاله باشید ، من که حوصله حرف زدن با وحید ندارم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.