افزودن نظر جدید

عجیبه که یکی تو نظرات گفت باید فرهنگ ان دوران رو بررسی کرد . غافل از اینکه زیرپاگذاشتن پیمان در هر موقعیتی زشته . پیمان شکستن همیشه ناپسنده. اگر طرف لایق صلح نیست میشه باهاش پیمان نبست اما اگر عهدی بسته شد باید تا پایان مدت بهش وفادار موند. گمان نمیکنم این رفتار زشت قابل توجیه باشه .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.