افزودن نظر جدید

با اجازه دوستان ! باز این شیرین برای ماله کشی آستین بالا زد ! واسه ماله کشیدن بر رسوایی های تاریخ زرتشتی !! شیرین !! از تجاوز به محارم گرفته تا قتل عام مردم بیگناه به دستور زرتشت ! بعدش هم که دزدین ناموس مردم و ... ! پس شیرین اگه کسی قرار داد صلح رو زیر پا بگذاره عیبی نداره ؟ خوبه قبول داری زرتشت پیمان شکنی کرد ! کی گفته ارجاسب خونخوار بود ؟ خونخوار هم باشه باید علیهش پیمان شکنی کرد ؟ پیمان صلح پیمانه ! شرف و انسانیت آدم رو نشون میده حتی اگر با دشمن باشه × ولی زرتشت ... پیمان رو زیر پا گذاشت ! ما اگه جای زرتشت بودیم پیمان شکنی نمی کردیم × سر حرفمون وامیستادیم × اگه دشمن پیمان شکنی کرد ادبش میکردیم ! نه اینکه خودمون پیمان شکنی کنیم ! رفتار زشت پیروان یک دین شاید قابل چشم پوشی باشه اما رفتار رهبر اصلی یک دین ... نه !!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.