افزودن نظر جدید

درود بر شما ! باز جناب سامان مهملی درین خراب شده کپی پیس نمودند و مارو به زحمت انداختند ،به راستی که لقب"رسوایان عالم" برازنده شما اسلام گرایان است ،البته منظورم مسلمانان عزیز نیست . دیگه هر کسی که ذره ای با شاهنامه اشنایی داشته باشه میدونه این جنگ رو ارجاسب به سبب زرتشتی شدن گشتاسب اغاز کرد و در واقع مهاجم ارجاسب بود و شاه ایران تنها مدافع بود ،پس اینکه میگید چرا اشو زرتشت با دفاع مخالفت نکرد منطقی نیست ،سخن زرتشت تنها این بود که نباید به شاه خونخوار ارجاسب باج صلح داد ،اگر شما به جای زرتشت میدادید چکار میکردید ؟ گذشته ازین سخن ایشون هیچ تاثیری در عمل شاه نخواهد داشت چون روحانیت تا زمان ساسانیان قدرتی نداشت ! همونطور که قبلا هم گفتم زرتشت در گاتاها جنگ رو تحریم کرد و ایینشو رو دور اندازنده جنگ افزار میدونه اما در بندی هم میگوید «در برابر ظلم از خود مدافعه کنید»! در رابطه با اصل جنگ که با پیروزی ایرانیان همراه بود باید فرهنگ ان دوران رو بررسی کرد ،تجاوز به زنان کشور مغلوب سنتیه که در ان دوران رایج بود و به عقیده من در ایران منطقی تر بوده چون بر خلاف مسلمین کنیزان رو در بین سپاهیان تقسیم نمیکردند ! مسلمین عراق در حمله به ایران هم ضمن تجاوز به زنان ایران زنده بگورشون میکردن و این بیش از پیش وجود این جنایت در اسلام تایید میکنه !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.