افزودن نظر جدید

پسر جان حسابی زنجیر پاره کردی‌ها! اینقدر به پدر و مادر مسلمان خودت فحاشی نکن! تو که ادعا می‌کنی که باید حرمت آباء خودتو نگه داری (و به خاطر همین روش غلط حاضری تاریخ رو سانسور کنی و دروغ بگی) چرا به اجداد مسلمان خودت فحش میدی؟!!!!!!!!! سواد تاریخیت افتضاح هست واسه همین سند دادن تو کارت نیست!‌ فقط زنجیر پاره کردی!!!خدا شفات بده ‌
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.