افزودن نظر جدید

تاریخ طبری به منابع پیش از اسلام دسترسی نداشت ،این اقا کارش این بود که در شهرها میگشت از هرکسی روایتی میشنید مینوشت و منبعی هم ارایه نمیداد یعنی منبعی نداشت ،گاهی هم از کتب دیگران اتخاذ میکرد !در ابتدای کتابش هم میگه من انچه شنیدم رو نوشتم متعهد راست و دروغش نیستم .عذر میخوام ولی کمی خنده داره که بشنوم حضرت محمد یک سوشیانت بود ، ویژگی های سوشانت ها هیچ تشابهی به ایشان نداره ! اونطور که طبری میگه اعراب در حمله اسیر نمیگرفتند و فقط میکشتند و به بردگی و کنیزی میگرفتند ، این قوانین اسلامی پیش از جنگ وضع شده بود و ایرانیان از ان اگاهی داشتند پس ایرانیان ضمن تسلیم شدن هم راه نجاتی نداشتند ! طبری تعداد کشتگان قادسیه که غالبا تسلیم شده بودن رو 100هزار نفر میدونست(یعنی بیش از 10برابر اعراب) که البته از نظر عقلی منطقی پذیرفتنی و عقلانی نیست ، بهتر نیست به جای خوندن طبری که بدترین توهین هارو به پیامبر روا داشته ،تاریخ رو به صورت علمی و مدرن بررسی کنیم ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.