افزودن نظر جدید

شاهنامه چاپ کلکته هندوستان را مسلمانان تحریف کردند ؟ دلیل شما چیست ؟ چون ناخوشایند شماست پس تحریف است ؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.