افزودن نظر جدید

سلام پیروز گرامی ؛ این اشعار در انتهای زندگی انوشیروان در شاهنامه چاپ کلکته و به تصحیح دبیرسیاقی آمده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.