افزودن نظر جدید

درود بر شما ! منظور از کیش واپسین تقییرات مذهبیست که سوشیانت ها انجام میدهند ، از طرفی خود پیامبر هیچگاه مدعی سوشیانت بودن یا قبول ادیان ایرانی رو نداشت ،حتی در نامه ای که به خسرو پرویز مینویسد و ایرانیان را به خداپرستی دعوت میکند در انتها میگوید : اگر نپذیری گناه مردم مجوس بر تو باد ! پیامبر هیچ گاه اوستاییان راهم اهل کتاب ندانسته و از لحاض عقلی هم این احتمال صفر است ! راجع به اشعاری که از شاهنامه اوردید ادرسی ارایه بدید ! این اشعار را در کجای شاهنامه ،کدام صفحه و کدام قسمت بیابیم .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.