افزودن نظر جدید

پسر تو عجب رويی داری !!! سوشيانت زرتشتی كه قرار بود زمان صفويه بياد كه نيومد ! تو هنوز منتظری ؟!!!!!! درباره زرتشت هم توهماتت رو نگه دار واسه خودت !!!! اسناد زرتشتی و ايرانی و... همه ميگن زرتشت دين خودش رو به زور شمشير و با كشتار . قتل عام به مردم تحميل كرد. http://www.adyannet.com/news/1726
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.