افزودن نظر جدید

در پاسخ به جناب "دیون" باید عرض کنم: ما در مقابل خداوند با اطمینان و آرامش کامل خواهیم ایستاد- چون هر چه میگوییم مورد رضایت خداوند و "حضرت مسیح" است. اما شما مسیحیان چطور؟! از نظر بزرگان شیعه: هر کس به مسیح و انبیای الهی اهانت کند کافر و جهنمی است پس وای بر کسیکه به مسیح دورغ می بندد. لطفا این مطلب را هم مطالعه بفرمایید... http://www.adyannet.com/fa/news/15501
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.