افزودن نظر جدید

با سلام کسی قرار نیست گول صفی زاده را بخورد. صفی زاده کسی است که با وجود اینکه سنی مذهب است سالها در مورد اهل حق کار کرده است. ضمنا اگر گفته شده است که اهل حق با زرتشت شباهت هایی دارد، منظور این نیست که این فرقه از زرتشت گرفته شده است. چرا که این فرقه نیز همانند صوفیه در موارد زیادی نقاط مشترکی با دیگر ادیان دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.