افزودن نظر جدید

سلام گول صفی زاده را نخورید اهل حق از زرنشت گرفته نشده است /islamyar.blogfa.com/cat-579.aspx = مقالات نقد فرقه اهل حق1 http://islamyar.blogfa.com/cat-580.aspx = مقالات نقد فرقه اهل حق2
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.