افزودن نظر جدید

انوشیروان و بقیه پادشاهان بخاطر قدرت و رسیدن به هوسشون هر جنایتی میکردن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.